Tin tức

Tin tức
Chấp thuận áp dụng mô hình thông tin công trình Nhà Quốc hội

Chấp thuận áp dụng mô hình thông tin công trình Nhà Quốc hội

Date post: 23/06/2017 09:06 AM

(Xây dựng) – Về việc xin ý kiến thành lập tổ triển khai và áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) của Ban Quản lý...
Hướng dẫn về hình thức bảo đảm bảo hành công trình xây dựng

Hướng dẫn về hình thức bảo đảm bảo hành công trình xây dựng

Date post: 23/06/2017 09:06 AM

(Xây dựng) – Về việc xin ý kiến thực hiện hướng dẫn về hình thức bảo đảm bảo hành công trình xây dựng bằng hình...
Ổn định giá cát xây dựng: Cần sự phối hợp của các Bộ, ngành và địa phương

Ổn định giá cát xây dựng: Cần sự phối hợp của các Bộ, ngành và địa phương

Date post: 22/06/2017 11:06 AM

(Xây dựng) – Để giải quyết việc bảo đảm cung cầu giá cát xây dựng và bình ổn giá cát, cần sự phối hợp của nhiều...
Hãy Gọi