Hướng dẫn về hình thức bảo đảm bảo hành công trình xây dựng
23/06/2017 | 932
(Xây dựng) – Về việc xin ý kiến thực hiện hướng dẫn về hình thức bảo đảm bảo hành công trình xây dựng bằng hình thức phát hành bảo lãnh bảo hành, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1367/BXD-KTXD gửi Cty TNHH xây dựng Thành Phát hướng dẫn thực hiện.

(Xây dựng) – Về việc xin ý kiến thực hiện hướng dẫn về hình thức bảo đảm bảo hành công trình xây dựng bằng hình thức phát hành bảo lãnh bảo hành, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1367/BXD-KTXD gửi Cty TNHH xây dựng Thành Phát hướng dẫn thực hiện.


Ảnh minh họa.

Cty TNHH xây dựng Thành Phát là nhà thầu phụ trong gói thầu số 7 – Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi) do Tcty đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư và Liên danh OBRASCON HUARTE LAIN (OHL) – TCty Xây dựng Công trình giao thông 1 (CIENCO 1)– Cty TNHH Dịch vụ Thương mại sản xuất xây dựng Đông Mê Kông là nhà thầu chính. Liên danh gồm 3 Cty OHL, CIENCO 1 và Cty TNHH Dịch vụ Thương mại sản xuất xây dựng Đông Mê Kông.

Trong quá trình thực hiện gói thầu xây dựng số 7, Cty OHL và Cty TNHH xây dựng Thành Phát có ký kết Hợp đồng thầu phụ và đã được sự chấp thuận của chủ đầu tư – Tcty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho phép Cty TNHH xây dựng Thành Phát làm nhà thầu phụ. Để đảm bảo cho nghĩa vụ bảo hành được quy định tại khoản 2, Điều 46 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Cty TNHH xây dựng Thành Phát, Cty OHL, Tcty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam dự kiến thỏa thuận phát hành bảo lãnh bảo hành công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì các bên gặp phải vướng mắc đó là liệu rằng có được phát hành bảo lãnh giữa Nhà thầu phụ với Chủ đầu tư hay không?

Về vướng mắc trên của phía Cty TNHH xây dựng Thành Phát, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc thực hiện bảo đảm bảo hành được quy định tại Mục b Khoản 2 Điều 46 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, theo đó quy định các bên thỏa thuận về hình thức bảo đảm bảo hành công trình xây dựng, nhưng phải ưu tiên áp dụng hình thức bảo lãnh ngân hàng.

Pháp luật về hợp đồng xây dựng chưa quy định về trường hợp Nhà thầu phụ thực hiện việc bảo đảm bảo hành thay cho Nhà thầu chính, tuy nhiên theo quy định tại Khoản 4 Điều 47 Nghị định 37/2015/NĐ-CP Nhà thầu phụ có tất cả các quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Do đó về nguyên tắc, Nhà thầu phụ có thể thực hiện bảo đảm bảo hành bằng hình thức bảo lãnh ngân hàng thay cho Nhà thầu chính với điều kiện phải được các bên liên quan bao gồm Nhà tài trợ, Chủ đầu tư, Nhà thầu chính và các bên còn lại trong Liên danh nhà thầu cùng chấp thuận. Đồng thời các nội dung về phạm vi bảo hành, trách nhiệm của các bên và quy định ràng buộc các bên trong thực hiện bảo hành công trình…phải được thể hiện trong phụ lục hợp đồng bổ sung và được các bên cùng thống nhất ký xác nhận, đảm bảo không làm giảm trách nhiệm của các bên và trái với các quy định liên quan trong hợp đồng đã ký.

Tuyết Hạnh

Hãy Gọi